United States

โรงแรมและรีสอร์ทเครือฮิลตัน

สหรัฐอเมริกา

777
ฮิลตัน ซานฟรานซิสโก ยูเนียนสแควร์
เริ่มต้นคืนละ
USD 163
333 ถนนโอฟาร์เรล ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย 94102 สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์:
+1-415-771-1400
อีเมล:
SFOFH-SALESADM@hilton.com
ฮิลตัน ซานฟรานซิสโก ยูเนียนสแควร์ ตั้งอยู่ใจกลางของตัวเมืองซานฟรานซิสโก เป็นโรงแรมที่ทันสมัยและมีความภูมิฐาน สะดวกต่อการเดินทางไปยังน็อบฮิลล์ ไชนาทาวน์ และแหล่งช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจ สถานที่รับประทานอาหาร...
696
ฮิลตัน ฮาวายเอี้ยน วิลเลจ ไวกิกิบีช รีสอร์ท
เริ่มต้นคืนละ
USD 232
2005 ถนนคาเลีย, โฮโนลูลู, ฮาวาย 96815 สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์:
+1-808-949-4321
อีเมล:
HiltonNet@hiltonres.com
Hilton Hawaiian Village Waikiki Beach Resort, โฮโนลูลู
Subscribe to RSS - United States